Trò chơi Toán Tiếng Anh – The integer cards game

Trò chơi Toán Tiếng Anh – The integer cards Game

Capture

Adding positive and negative numbers can be a tricky concept. This “Face Off” activity will give your child some fun practice and help him gain confidence. This activity includes some elements of suspense, speed and even prizes!

Việc cộng các số dương và các số âm có thể cần dùng đến mẹo. Trò chơi này sẽ đem đến cho bé con của bạn những giây phút luyện tập rất thú vị và có thể giúp các bé tự tin hơn trong việc tính toán. Hoạt động này cũng mang đến cho các bé một chút hồi hộp, cần đến sự nhanh nhẹn và cũng có cả phần thưởng nữa đó!

What You Need:

Những gì chúng ta cần chuẩn bị gồm:

 • 50 flashcards – 50 thẻ ghi nhớ
 • Pen – Bút nữa nhé

What You Do:

Luật chơi như sau:

 • Write an integer on each flashcard from -20 to 20.

Hãy viết một số nguyên lên mỗi một tấm thẻ từ số -20 đến số 20.

 • Divide the flashcards in half and give one pile to each player. Place the cards face down in front of each person on a table.

Chia các tấm thẻ thành hai nửa và đưa cho mỗi một người chơi một nửa. Hãy úp tấm thẻ sao cho người chơi đối diện không nhìn thấy được số ghi trên đó.

 • To start, each player will pick up and flip over the top two cards so the number is showing and place it on the table.

Để bắt đầu trò chơi, mỗi người chơi sẽ chọn lấy hai tấm thẻ và lật phần mặt số của chúng lên rồi đặt chúng lên trên bàn.

 • Each player should add the numbers on their two cards together. For example, if player 1 gets a 7 and a 3, the total would be 10.

Mỗi người chơi sẽ cộng các số trên hai tấm thẻ với nhau. Ví dụ như, nếu người chơi thứ nhất chọn tấm thẻ có ghi số 7 và 3, thì tổng của hai số đó sẽ là 10.

 • Compare the totals. The player whose total is greater keeps all 4 cards.

So sánh các tổng với nhau. Người chơi nào mà có được tổng lớn hơn thì người đó sẽ giữ cả 4 tấm thẻ.

 • Keep going until all the cards have been used. The player who has the highest number of cards is the winner.

Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tất cả các tấm thẻ đều được sử dụng. Người chơi nào có số thẻ nhiều nhất sẽ là người giành chiến thắng.

Tips – Gợi ý:

 • If you want a new challenge, replay the game using subtraction rather than addition.

Nếu bạn muốn trò chơi thêm phần thử thách, bạn hãy thử chơi laị bằng cách dùng phép trừ thay cho phép cộng.

 • You can also use a timer to encourage your child to finish in a certain amount of time.

Bạn cũng có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ để khích lệ con mình hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định.

 • Decide on a small prize to give your child for getting all of the math problems correct.

Hãy thưởng cho con một phần thưởng nhỏ khi mà con tính đúng tất cả.

Còn rất nhiều trò chơi Toán Tiếng Anh thú vị khác nữa trên website đang chờ các em khám phá đó, còn chần chừ gì nữa mà không chơi ngay nào!

Sưu tầm

Trần Bình & Bùi Thơm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *