Mathlish - Học toán tiếng anh

[Toán Tiếng Anh bài số 5] Phân số – Fractions

★ Bài 5: Phân số – Fractions ★ Người hướng dẫn: Trần Bình – Sáng lập và phát triển Mathlish. P/s: đây chỉ là bản demo, nội dung có một số khiếm khuyết, Mathlish rất mong nhận được sự cảm thông của các bạn. ★ Mathlish chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các[…]

Mathlish - Học toán tiếng anh

[Toán Tiếng Anh bài số 4] Thừa số chung lớn nhất – Bội số chung nhỏ nhất

★ Bài 4: Thừa số chung lớn nhất – Bội số chung nhỏ nhất ★ Người hướng dẫn: Trần Bình – Sáng lập và phát triển Mathlish. P/s: đây chỉ là bản demo, nội dung có một số khiếm khuyết, Mathlish rất mong nhận được sự cảm thông của các bạn. ★ Mathlish chân thành[…]

Mathlish - Học toán tiếng anh

[Toán Tiếng Anh bài số 3] Các quy tắc về phép tính và dấu ngoặc

★ Bài 3: Các quy tắc về phép tính và dấu ngoặc ★ Người hướng dẫn: Trần Bình – Sáng lập và phát triển Mathlish. P/s: đây chỉ là bản demo, nội dung có một số khiếm khuyết, Mathlish rất mong nhận được sự cảm thông của các bạn. ★ Mathlish chân thành cảm ơn[…]

Mathlish - Học toán tiếng anh

[Toán Tiếng Anh bài số 2] Những loại số trong Toán học

★ Bài 2: Những loại số trong Toán học ★ Người hướng dẫn: Trần Bình – Sáng lập và phát triển Mathlish. P/s: đây chỉ là bản demo, nội dung có một số khiếm khuyết, Mathlish rất mong nhận được sự cảm thông của các bạn. ★ Mathlish chân thành cảm ơn và hẹn gặp[…]

Mathlish - Học toán tiếng anh

[Toán Tiếng Anh bài số 1] Những kí hiệu phổ biến trong Toán học

★ Bài 1: Những kí hiệu phổ biến trong Toán học ★ Người hướng dẫn: Trần Bình – Sáng lập và phát triển Mathlish. P/s: đây chỉ là bản demo, nội dung có một số khiếm khuyết, Mathlish rất mong nhận được sự cảm thông của các bạn. ★ Mathlish chân thành cảm ơn và[…]

Tổng hợp các loại góc hình học trong Toán Tiếng Anh

Tổng hợp các loại góc hình học trong Toán Tiếng Anh Học Toán Tiếng Anh đang là xu hướng được các bậc phụ huynh định hướng cho con em mình, ngay từ khi còn học tiểu học. Việc dạy và học song ngữ được xem là cơ hội giúp học sinh thực hành ngoại ngữ. Đây là[…]

Tổng hợp các công thức tính chu vi, diện tích, thể tích trong hình học

Tổng hợp các công thức tính chu vi, diện tích, thể tích trong hình học Học Toán Tiếng Anh đang là xu hướng được các bậc phụ huynh định hướng cho con em mình, ngay từ khi còn học tiểu học. Việc dạy và học song ngữ được xem là cơ hội giúp học sinh thực hành[…]

Kiến thức Toán Tiếng Anh cơ bản: Phương trình và công thức

Kiến thức Toán Tiếng Anh cơ bản: Phương trình và công thức Học Toán Tiếng Anh đang là xu hướng được các bậc phụ huynh định hướng cho con em mình, ngay từ khi còn học tiểu học. Việc dạy và học song ngữ được xem là cơ hội giúp học sinh thực hành ngoại ngữ. Đây[…]

Phương pháp cân bằng bằng phép toán cộng và trừ

Balance when Adding and Subtracting Phương pháp cân bằng bằng phép toán cộng và trừ Học Toán Tiếng Anh đang là xu hướng được các bậc phụ huynh định hướng cho con em mình, ngay từ khi còn học tiểu học. Việc dạy và học song ngữ được xem là cơ hội giúp học sinh thực hành[…]