hoctoantienganh.com

Mẫu đơn xin tham gia Câu lạc bộ Toán Tiếng Anh Mathlish

Câu lạc bộ Toán Tiếng Anh Mathlish là một sân chơi để các em học sinh có thể trao đổi, học hỏi và thảo luận những kiến thức liên quan đến Toán Tiếng Anh. Dưới đây là mẫu đơn xin tham gia Câu lạc bộ Toán Tiếng Anh Mathlish, các em có nguyện vọng tham gia CLB làm đơn theo mẫu này và gửi bản word về địa chỉ[…]

hoctoantienganh.com

Thành lập câu lạc bộ Toán Tiếng Anh Mathlish

Thành lập Câu lạc bộ Toán Tiếng Anh Mathlish I. TẦM NHÌN Hiện nay, học Toán bằng Tiếng Anh đang dần trở thành một nhu cầu tất yếu đối với sự phát triển toàn diện về năng lực và trí tuệ của các em học sinh. Trẻ em học Toán thông qua tiếng Anh để[…]