hoctoantienganh.com

Thành lập câu lạc bộ Toán Tiếng Anh Mathlish

Thành lập Câu lạc bộ Toán Tiếng Anh Mathlish I. TẦM NHÌN Hiện nay, học Toán bằng Tiếng Anh đang dần trở thành một nhu cầu tất yếu đối với sự phát triển toàn diện về năng lực và trí tuệ của các em học sinh. Trẻ em học Toán thông qua tiếng Anh để[…]