Mẫu đơn xin tham gia Câu lạc bộ Toán Tiếng Anh Mathlish

Câu lạc bộ Toán Tiếng Anh Mathlish là một sân chơi để các em học sinh có thể trao đổi, học hỏi và thảo luận những kiến thức liên quan đến Toán Tiếng Anh. Dưới đây là mẫu đơn xin tham gia Câu lạc bộ Toán Tiếng Anh Mathlish, các em có nguyện vọng tham gia CLB làm đơn theo mẫu này và gửi bản word về địa chỉ Email: binhtt@hoctoantienganh.com

Đơn xin tham gia CLB Toán Tiếng Anh Mathlish


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

ĐƠN XIN THAM GIA

“CÂU LẠC BỘ TOÁN TIẾNG ANH MATHLISH”

Kính gửi: Ban Chủ Nhiệm “CLB Toán Tiếng Anh Mathlish”

Tên tôi là:………………………………………………….…… Giới tính:…………………………………….

Học sinh lớp:…………………… Trường: ……………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………

Những hoạt động cộng đồng đã tham gia (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sở trường:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do tham gia :

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi đã đọc và chấp nhận nội quy hoạt động của CLB. Tôi hoàn toàn tự nguyện tham gia và hứa chấp hành mọi nội quy, qui định chung của CLB. Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiệt tình tham gia các hoạt động, tích cực xây dựng CLB ngày càng thêm vững mạnh, có uy tín và phát triển rộng khắp.

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20 …

Người làm đơn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *