Thông tin lớp học Toán bằng tiếng Anh lớp TIMO online năm học 2023-2024

THÔNG TIN LỚP HỌC TOÁN TIẾNG ANH MATHLISH – KIẾN GURU LỚP TIMO ONLINE NĂM HỌC 2023 – 2024 Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad) được tổ chức hàng năm bởi Trung tâm Giáo dục Vô địch Olympiad Hong Kong (Olympiad Champion Education Centre from Hong Kong) hợp tác[…]

Thông tin lớp học Toán bằng tiếng Anh lớp Quiz online năm học 2023-2024

THÔNG TIN LỚP HỌC TOÁN TIẾNG ANH MATHLISH – KIẾN GURU LỚP QUIZ ONLINE NĂM HỌC 2023 – 2024 🌟Giáo viên: Quý phụ huynh có thể tham khảo thông tin chi tiết về các giáo viên Mathlish tại đây. 🌟Hình thức học tập: 🌟Giáo trình học tập: Lớp Toán tiếng Anh Online của Mathlish –[…]

Thông tin lớp học Toán bằng tiếng anh lớp 7 online năm học 2023-2024

THÔNG TIN LỚP HỌC TOÁN TIẾNG ANH MATHLISH – KIẾN GURU LỚP 7 ONLINE NĂM HỌC 2023 – 2024 🌟Giáo viên: Quý phụ huynh có thể tham khảo thông tin chi tiết về các giáo viên Mathlish tại đây. 🌟Hình thức học tập: 🌟Giáo trình học tập: Lớp Toán tiếng Anh Online của Mathlish –[…]

Thông tin lớp học Toán bằng tiếng Anh lớp 6 online năm học 2023-2024

THÔNG TIN LỚP HỌC TOÁN TIẾNG ANH MATHLISH – KIẾN GURU LỚP 6 ONLINE NĂM HỌC 2023 – 2024 🌟Giáo viên: Quý phụ huynh có thể tham khảo thông tin chi tiết về các giáo viên Mathlish tại đây. 🌟Hình thức học tập: 🌟Giáo trình học tập: Lớp Toán tiếng Anh Online của Mathlish –[…]

Thông tin lớp học Toán bằng tiếng Anh lớp 5 online năm học 2023-2024

THÔNG TIN LỚP HỌC TOÁN TIẾNG ANH MATHLISH – KIẾN GURU LỚP 5 ONLINE NĂM HỌC 2023 – 2024 🌟Giáo viên: Quý phụ huynh có thể tham khảo thông tin chi tiết về các giáo viên Mathlish tại đây. 🌟Hình thức học tập: 🌟Giáo trình học tập: Lớp Toán tiếng Anh Online của Mathlish –[…]

Thông tin lớp học Toán bằng tiếng Anh lớp 4 online năm học 2023-2024

THÔNG TIN LỚP HỌC TOÁN TIẾNG ANH MATHLISH – KIẾN GURU LỚP 4 ONLINE NĂM HỌC 2023 – 2024 🌟Giáo viên: Quý phụ huynh có thể tham khảo thông tin chi tiết về các giáo viên Mathlish tại đây. 🌟Hình thức học tập: 🌟Giáo trình học tập: Lớp Toán tiếng Anh Online của Mathlish –[…]

Thông tin lớp học Toán bằng tiếng Anh lớp 3 online năm học 2023-2024

THÔNG TIN LỚP HỌC TOÁN TIẾNG ANH MATHLISH – KIẾN GURU LỚP 3 ONLINE NĂM HỌC 2023 – 2024 🌟Giáo viên: Quý phụ huynh có thể tham khảo thông tin chi tiết về các giáo viên Mathlish tại đây. 🌟Hình thức học tập: 🌟Giáo trình học tập: Lớp Toán tiếng Anh Online của Mathlish –[…]

Thông tin lớp học Toán bằng tiếng Anh lớp 2 online năm học 2023-2024

THÔNG TIN LỚP HỌC TOÁN TIẾNG ANH MATHLISH – KIẾN GURU LỚP 2 ONLINE NĂM HỌC 2023 – 2024 🌟Giáo viên: Quý phụ huynh có thể tham khảo thông tin chi tiết về các giáo viên Mathlish tại đây. 🌟Hình thức học tập: 🌟Giáo trình học tập: Lớp Toán tiếng Anh Online của Mathlish –[…]

Thông tin lớp học Toán bằng tiếng Anh lớp 1 online năm học 2023-2024

THÔNG TIN LỚP HỌC TOÁN TIẾNG ANH MATHLISH – KIẾN GURU LỚP 1 ONLINE NĂM HỌC 2023 – 2024 🌟Giáo viên: Quý phụ huynh có thể tham khảo thông tin chi tiết về các giáo viên Mathlish tại đây. 🌟Hình thức học tập: 🌟Giáo trình học tập: Lớp Toán tiếng Anh Online của Mathlish –[…]

Thông tin trại hè Online MATAMIN năm học 2022-2023

Thông tin trại hè Online MATAMIN năm học 2022-2023 Lấy cảm hứng từ những viên vitamin, MATAMIN được thiết kế để bổ sung và tăng cường kiến thức môn Toán Tiếng Anh cho các bạn học sinh lớp 1 – 7 trong 2 tháng hè, chuẩn bị SẴN SÀNG HÀNH TRANG để BỨT PHÁ trong năm học[…]