Toán Tiếng Anh lớp 5: Giải bài tập sách giáo khoa hình tam giác trang 85

Giải bài tập sách giáo khoa Toán Tiếng Anh song ngữ lớp 5 – Hình tam giác

Học Toán Tiếng Anh đang là xu hướng được các bậc phụ huynh định hướng cho con em mình, ngay từ khi còn học tiểu học. Việc dạy và học song ngữ được xem là cơ hội giúp học sinh thực hành ngoại ngữ. Đây là mô hình mới, đáp ứng nhu cầu hội nhập cho học sinh khi môi trường học tập ngày càng rộng mở. Để hình thành thói quen sử dụng tiếng Anh trong học Toán, việc giảng dạy môn Toán Tiếng Anh đã được áp dụng tại nhiều trường học. Nắm bắt được nhu cầu này, từ năm học 2015-2016, Bộ GD-ĐT đã khuyến khích thí điểm dạy Toán Tiếng Anh và các môn khoa học tự nhiên tại các trường có đủ điều kiện. Điều này đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều các bậc cha mẹ. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã phát hành bộ sách giáo khoa Toán song ngữ Việt – Anh.

Capture

Dưới đây là hướng dẫn giải các bài tập trong cuốn sách giáo khoa Toán Tiếng Anh lớp 5 bài hình tam giác trang 85:

LESSON: TRIANGLES (PAGE 85)

TIT HC: HÌNH TAM GIÁC (TRANG 85)

Problem 1 (page 86):

Bài 1 (trang 86):

Name three angles and three sides of each of the following triangles:

Viết tên ba góc và ba cnh ca mi hình tam giác dưới đây:

 Capture

  • Triangle ABC has:

Hình tam giác ABC có:

Three sides: AB, AC and BC

Ba cnh là: cnh AB, AC và BC

Three angles:

Ba góc là:

– Angle with vertex A, side AB and side AC (angle A in short);

– Góc đnh A, cnh AB và AC (gi tt là góc A);

– Angle with vertex B, side BA and side BC (angle B in short);

– Góc đnh B, cnh BA và BC (gi tt là góc B);

– Angle with vertex C, side CA and side CB (angle C in short);

– Góc đnh C, cnh CA và CB (gi tt là góc C).

  • Triangle MKN has:

Hình tam giác MKN có:

Three sides: MK, MN and KN

Ba cnh là: cnh MK, cnh MN và cnh KN

Three angles:

Ba góc là:

– Angle with vertex M, side MN and side MK (angle M in short);

– Góc đnh M, cnh MN và MK (gi tt là góc M);

– Angle with vertex K, side KM and side KN (angle K in short);

– Góc đnh K, cnh KM và KN (gi tt là góc K);

– Angle with vertex N, side NM and side NK (angle N in short);

– Góc đnh N, cnh NM và NK (gi tt là góc N).

  • Triangle DEG has:

Hình tam giác DEG có:

Three sides: DE, DG and EG

Ba cnh là: cnh DE, cnh DG và cnh EG

Three angles:

Ba góc là:

– Angle with vertex D, side DE and side DG (angle D in short);

– Góc đnh D, cnh DE và DG (gi tt là góc D);

– Angle with vertex E, side ED and side EG (angle E in short);

– Góc đnh E, cnh ED và EG (gi tt là góc E);

– Angle with vertex G, side GD and side GE (angle G in short);

– Góc đnh G, cnh GD và GE (gi tt là góc G).

Problem 2 (page 86):

Bài 2 (trang 86):

Find the base and the corresponding height in each of the following triangles:

Hãy ch ra đáy và đường cao tương ng được v trong mi hình tam giác dưới đây:

Capture1

  • Triangle ABC has the base AB and the height CH corresponding to base AB.

Hình tam giác ABC có đáy là AB và CH là đường cao ng vi đáy AB.

  • Triangle DEG has the base EG and the height DK corresponding to base EG.

Hình tam giác DEG có đáy là EG và DK là đường cao ng vi đáy EG.

  • Triangle PMQ has the base PQ and the height MN corresponding to base PQ.

Hình tam giác ABC có đáy là PQ và MN là đường cao ng vi đáy PQ.

Problem 3 (page 86):

Bài 3 (trang 86):

Compare:

So sánh din tích ca:

a) The area of triangle AED with the area of triangle EDH.

Hình tam giác AED và hình tam giác EDH.

b) The area of triangle EBC with the area of triangle EHC.

Hình tam giác EBC và hình tam giác EHC.

c) The area of rectangular ABCD with the area of triangle EDC.

Hình ch nht  ABCD và hình tam giác EDC.

Capture2

a) The area of triangle AED equals the area of triangle EDH because they both cover 8 square units.

Din tích hình tam giác AED bng din tích tam giác EDH bi vì chúng đu chiếm 8 đơn v ô vuông.

b) The area of triangle EBC equals the area of triangle EHC because they both cover 8 square units.

Din tích hình tam giác EBC bng din tích tam giác EHC bi vì chúng đu chiếm 8 đơn v ô vuông.

c) The area of rectangular ABCD doubles the area of triangle EDC because the area of rectangular ABCD equals as four times as that of triangle EDH while the area of triangle EDC equals as twice as that of triangle EDH.

Din tích hình ch nht ABCD gp đôi din tích hình tam giác EDC bi vì din tích hình ch nht ABCD bng 4 ln din tích ca hình tam giác EDH trong khi đó din tích ca hình ch nht EDC bng 2 ln din tích ca hình tam giác EDH.

Vậy là chúng ta đã làm xong bài tập phần này rồi, rất dễ dàng đúng không nào? Cùng tìm hiểu những kiến thức Toán Tiếng Anh thú vị khác các bạn nhé!

Trần Bình & Bùi Thơm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *