Toán Tiếng Anh lớp 5: Giải bài tập sách giáo khoa diện tích hình tam giác

Giải bài tập sách giáo khoa Toán Tiếng Anh song ngữ lớp 5 – Diện tích hình tam giác trang 87

Học Toán Tiếng Anh đang là xu hướng được các bậc phụ huynh định hướng cho con em mình, ngay từ khi còn học tiểu học. Việc dạy và học song ngữ được xem là cơ hội giúp học sinh thực hành ngoại ngữ. Đây là mô hình mới, đáp ứng nhu cầu hội nhập cho học sinh khi môi trường học tập ngày càng rộng mở. Để hình thành thói quen sử dụng tiếng Anh trong học Toán, việc giảng dạy môn Toán Tiếng Anh đã được áp dụng tại nhiều trường học. Nắm bắt được nhu cầu này, từ năm học 2015-2016, Bộ GD-ĐT đã khuyến khích thí điểm dạy Toán Tiếng Anh và các môn khoa học tự nhiên tại các trường có đủ điều kiện. Điều này đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều các bậc cha mẹ. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã phát hành bộ sách giáo khoa Toán song ngữ Việt – Anh.

Capture

Dưới đây là hướng dẫn giải các bài tập trong cuốn sách giáo khoa Toán Tiếng Anh lớp 5 bài diện tích hình tam giác trang 87:

LESSON: AREA OF A TRIANGLE (PAGE 87)

TIT HC: DIN TÍCH HÌNH TAM GIÁC (TRANG 87)

.

Problem 1 (page 88):

Bài 1 (trang 88):

Find the area of a triangle that has:

Tính din tích hình tam giác có:

  • a base of 8cm, a height of 6cm.

Đ dài đáy là 8cm và chiu cao là 6cm.

  • a base of 2.3dm, a height of 1.2dm.

Đ dài đáy là 2,3dm và chiu cao là 1,2dm.

Solution:

Li gii:

We use the area formula of a triangle:

Ta s dng công thc tính din tích tam giác:

$S=\dfrac{a\times h }{2}$

where $S$ is the area,  a is the base and $h$ is the height ( Note that a and $h$ are the same unit of length).

trong đó là $S$ din tích, a là đ dài đáy và $h$ là chiu cao (a và $h$ có cùng đơn v đo).

  • The area of the given triangle is equal to:

Din tích ca tam giác đã cho bng:

$S=\dfrac{a\times h}{2} =\dfrac{8\times 6}{2} = 24 cm^2$.

  • The area of the given triangle is equal to:

Din tích ca tam giác đã cho bng:

$S=\dfrac{a\times h}{2} =\dfrac{2.3\times 1.2}{2} = 1.38 dm^2$.

Problem 2 (page 88)

Bài 2 (trang 88)

Find the area of a triangle that has:

Tính din tích hình tam giác có:

  • a base of 5m, a height of 24dm.

Đ dài đáy là 5m và chiu cao là 24dm.

  • a base of 42.5m, a height of 5.2m.

Đ dài đáy là 42,5m và chiu cao là 5,2m.

Solution:

Li gii:

  • We observe that the base and the height are not the same unit of length, so we change:

Ta thy rng đáy và chiu cao không cùng đơn v đo đ dài, do đó ta quy đi

24dm=2.4m

The area of the given triangle is equal to:

Din tích ca tam giác đã cho bng:

$S=\dfrac{5\times 2.4}{2} = 6m^2$.

Note that we can change unit m to dm.

Lưu ý: ta có th đi t đơn v m sang dm.

  • The area of the given triangle is equal to:

Din tích ca tam giác đã cho bng:

$S=\dfrac{42.5\times 5.2}{2} = 110.5 m^2$.

Vậy là chúng ta đã làm xong bài tập phần này rồi, rất dễ dàng đúng không nào? Cùng tìm hiểu những kiến thức Toán Tiếng Anh thú vị khác các bạn nhé!

Trần Bình & Bùi Thơm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *