Violympic Toán Tiếng Anh lớp 6 vòng 3 năm 2015 – 2016: Đề thi + đáp án

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 6 vòng 3 năm 2015 – 2016: Đề thi + đáp án

Violympic Toán Tiếng Anh là cuộc thi cấp quốc gia về giải Toán học trên Internet do Bộ GD&ĐT chỉ đạo, Tập đoàn FPT và ĐH FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc, được bắt đầu tổ chức từ năm 2008. Đến nay ViOlympic đã thu hút hơn 20 triệu thành viên, lan tỏa đến hơn 700 huyện thuộc 63 tỉnh, thành trong cả nước. Nhiều Sở giáo dục lấy kỳ thi ViOlympic là tiêu chuẩn để xét tuyển vào các trường chuyên hoặc cộng điểm lên cấp, có những sở còn xét tuyển công chức cho các giáo viên qua kỳ thi ViOlympic.

Capture1

Dưới đây là đề thi và đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 6 vòng 3 năm 2015 – 2016:


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 6 vòng 3 năm 2015 – 2016

Exam number 1: Fill in the blank

Question 1: 122 = ………

Question 2 : 52 x 56 = 5m

The value of m is ……

Question 3: If m is a natural number then m – m + 5 =$\ldots$

Question 4 : 12 x 2 x 3 = 2m x 3n . The value of m+n is ………….

Question 5: Find y such that : (49 + y ) – 63 = 32.

Answer: y=……………..

Question 6: If $y\times x^0  = 8$  then $y = \ldots$

Question 7 : The greatest natural number such that : $m\times m\times m\times m= 2m + 2m + 2m + 2m$ is $\ldots$

Exam number 2 : 

Fill in the blank with the suitable sign (>; =;<)

Question 1:
Compare:   $4^3 \ldots 2^6$

Fill in the blank with the suitable number

Question 2:
If $ p \in \mathbb{N}^* $ then $0:p= \ldots$ 

Question 3:
If $4^7\times 4^n=4^{52}$ then $n = \ldots$

Question 4:
Calculate: $427 – (127+120) = \ldots$

Question 5:
Find $x$ such that $4x – 9 = 198 : 2 $
Answer: $x = \ldots$

Question 6:
Calculate:  $(75\times 8) : 25 =\ldots$

Question 7:
$2\times 9\times 10\times 3\times 5\times 10 =2^m \times 3^n \times 5^p$
The value of  $m\times n \times p$ is $\ldots$

Question 8:
If  $3^5 \times 4^5 = m^5$ then $m = \ldots$

Question 9:
The average of consecutive numbers from 10 to 100 is $\ldots$

Question 10:
John read 252 pages of book in two weeks. He read every day including weekends. How many pages will he read in June? 
Answer: There are $\ldots$ pages.

Exam number 3:

ex3

Answer:

……<…..<……<……<…….<…………<………<……….<………..<……

(Nhập số thứ tự của các giá trị vào chỗ chấm để được dãy giá trị theo thứ tự tăng dần.)


Đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 6 vòng 3 năm 2015 – 2016

Exam number 1:

Question 1: 144

Question 2: 8

Question 3:5

Question 4:5

Question 5: 46

Question 6: 8

Question 7: 2

Exam number 2:

Question 1: =

Question 2 : 0

Question 3: 45

Question 4:180

Question 5: 27

Question 6: 24

Question 7: 27

Question 8: 12

Question 9: 55

Question 10: 540

Exam number 3:

(7)=1 < (5) = 3 < (4)= 4 < (9) = 8< (19) = 9 < (10) = 25 < (1) = 27 < (13) = 36 <(16) = 39< (11) = 40 < (17) = 41 < (18) = 45< (20) = 49 < (14) = 53 < (8) = 54 < (2) = 57 < (3) = 90 < (6) = 102 < (15) = 104 < (12) = 106.

Trên đây là đề thi và đáp án kì thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 6 vòng 3 năm 2015-2016.

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!

Phương Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *