Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 10 năm 2015 – 2016: Đề thi + đáp án

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 10 năm 2015 – 2016: Đề thi và đáp án

Violympic Toán Tiếng Anh là cuộc thi cấp quốc gia về giải Toán học trên Internet do Bộ GD&ĐT chỉ đạo, Tập đoàn FPT và ĐH FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc, được bắt đầu tổ chức từ năm 2008. Đến nay ViOlympic đã thu hút hơn 20 triệu thành viên, lan tỏa đến hơn 700 huyện thuộc 63 tỉnh, thành trong cả nước. Nhiều Sở giáo dục lấy kỳ thi ViOlympic là tiêu chuẩn để xét tuyển vào các trường chuyên hoặc cộng điểm lên cấp, có những sở còn xét tuyển công chức cho các giáo viên qua kỳ thi ViOlympic.

Capture1

Sau đây chúng tôi xin cung cấp đề thi và đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 10 năm 2015 – 2016:


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 10 năm 2015 – 2016

Exam number 1:

Fill in the blank with the suitable sign (>; =;<)

Question 1: 

Compare: 4782 ………….. 4827

Fill in the blank with the suitable number

Question 2:

9 hours 5 minutes = ………… minutes

Question 3:

5km 12m = ………….. m

Question 4:

Calculate: 2088 : 6 = …………….

Question 5:

Alan is five years old. His sister Bethany is seven years older than him. What is the sum of their ages?

Answer: ……………….

Question 6:

Anna is reading a book that has 192 pages. Mary is reading a book that has three times as many pages as Anna’s book. How many pages does Mary’s book have?

Answer: ………….. pages.

Question 7:

There are 3 bags of beans. Each bag contains 78 beans. How many beans are there in all?

Answer: ………… beans.

Question 8:

If 63 breads are divided to 7 students, how many breads will each student have?

Answer: ……………. breads.

Question 9:

I am an odd 2-digit number. The sum of my digits is 9. My greatest value is …………….

Question 10:

If you add 10000 to the largest 5- distinct digit number that can be formed by using the digits 5, 7, 6, 4, 2, then what is the resulting sum?

Answer: …………….

Exam number 2:

Question 1:

Calculate: (3726 + 2954) x 0 = ………..

Question 2:

Find m such that 9384 : m = 4.

Answer: m = ………….

Question 3:

Capture

She bought …… less ice-creams than apples.

Question 4:

Capture1

Answer: …………..

Question 5:

If the 2nd day of a month is Monday then the 27th day of the month is ……..

a. Thursday

b. Friday

c. Wednesday

d. Tuesday

Exam number 3:

Find the equal pairs

Capture


Đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 10 năm 2015 – 2016

Exam number 1:

Question 1: <

Question 2: 545

Question 3: 5012

Question 4: 348

Question 5: 17

Question 6: 576

Question 7: 234

Question 8: 9

Question 9: 81

Question 10: 86542

Exam number 2:

Question 1: 0

Question 2: 2346

Question 3: 3

Question 4: 28

Question 5: b

Exam number 3:

(1) = (10); (2) = (4); (3) = (16); (5) = (8); (6) = (11); (7) = (19); (9) = (18); (12) = (20); (13) = (14); (15) = (17)

(10); (4); (16); (8); (11); (19); (18); (20); (14); (17)

Các bạn hãy cố gắng làm bài rồi tự chấm xem đúng được bao nhiêu câu nhé!

Trần Bình & Bùi Thơm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *