Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 5 – 6 năm 2014 vòng 1

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 5 – 6 năm 2014 Kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế – IMAS (International mathematics assessments for school) là kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học bằng tiếng Anh dành riêng cho học sinh Tiểu học và[…]

Phần mềm học toán tiếng anh miễn phí cho Việt Nam

Với phần mềm J2blast, tất cả giáo viên, học sinh Việt Nam có thể học chương trình toán tiểu học và THCS theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngày 14/11, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức chương trình giới thiệu phần mềm J2blast về toán học và công nghệ thông tin nhằm tăng cường kỹ[…]

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 5 – 6 năm 2015 vòng 1

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 5 – 6 năm 2015 Kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế – IMAS (International mathematics assessments for school) là kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học bằng tiếng Anh dành riêng cho học sinh Tiểu học và[…]

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 5 – 6 năm 2016 vòng 1

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 5 – 6 năm 2016 Kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế – IMAS (International mathematics assessments for school) là kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học bằng tiếng Anh dành riêng cho học sinh Tiểu học và[…]

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 3 – 4 năm 2013 vòng 1

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 3 – 4 năm 2013 Kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế – IMAS (International mathematics assessments for school) là kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học bằng tiếng Anh dành riêng cho học sinh Tiểu học và[…]

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 3 – 4 năm 2014 vòng 1

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 3 – 4 năm 2014 Kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế – IMAS (International mathematics assessments for school) là kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học bằng tiếng Anh dành riêng cho học sinh Tiểu học và[…]

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 3 – 4 năm 2015 vòng 1

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 3 – 4 năm 2015 Kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế – IMAS (International mathematics assessments for school) là kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học bằng tiếng Anh dành riêng cho học sinh Tiểu học và[…]

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 3 – 4 năm 2016 vòng 1

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 3 – 4 năm 2016 Kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế – IMAS (International mathematics assessments for school) là kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học bằng tiếng Anh dành riêng cho học sinh Tiểu học và[…]

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 3 – 4 năm 2016

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 3 – 4 năm 2016 Kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế – IMAS (International mathematics assessments for school) là kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học bằng tiếng Anh dành riêng cho học sinh Tiểu học và[…]

Bộ GD-ĐT nói gì về “nhập khẩu chương trình đào tạo của Phần Lan”?

Vừa qua, khi báo chí, trong đó có báo SGGP đăng tải thông tin “Việt Nam nghiên cứu nhập khẩu chương trình đào tạo của Phần Lan” đã gây nên một cuộc tranh luận dữ dội trong dư luận cũng như các chuyên gia giáo dục. Việt Nam và Phần Lan ký kết hợp tác[…]